We help the world growing since 1983

50mm 5 tonna Kirpikli poliester Ratçet daňylýar

Gysga düşündiriş:

1. Giňligi: 50mm
2.Webbing döwmegiň güýji: 6400kg
3. Iş ýük: 2500 kg
4.Gurnama döwmegiň güýji: 5000 kg
5. Howpsuzlyk faktory: 2: 1
6.Webing reňk: sary / mämişi / gök / ýaşyl
7.Ratçet bukjasy: 2 ″ x5t çybyk çelegi
8. Ahyrky enjamlar: 2 ″ x5t goşa J çeňňek
9. Iň köp satuw ölçegi: 5m, 6m, 8m, 10m, 12m


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Ratçet gaýyşlary, ýük göteriji gaýyş diýlip hem atlandyrylýar, daşamak, üýtgetmek ýa-da hereket etmek bilen ýükleri baglamak üçin ulanylýar.Daşamak we beýleki dürli goşundylar üçin ulanylýan adaty jüt ýüplerini, zynjyrlary we simleri çalyşdylar.Goükleri baglamak, ýük urmak, baglamak we çekmek üçin ýük awtoulagyny tygşytlamak ýaly ulaglarda giňden ulanylýar. SUOLI Ratchet daňmak gaýyş, EN12195- laýyklykda öndürilen, ýokary hilli 100% poliester web kemerinden ýasalýar. 2.GS şahadatnamalary bilen TUV tarapyndan tassyklanýar. Dürli kuwwatly we dürli armaturlaryň dürli kysymly konfigurasiýalarynda bar.

Gaýyş gaýyşlarymyz berkitmek we çykarmak aňsat bolany üçin meşhur.Webönekeý web ýüküni ýüküň daşyna örtüň, ululygyna sazlaň we berk berkitmek üçin ony gaýnadyň mandeline gaýtaryň.
Ratçet gaýyşlary birlikleri birikdirmek, tekiz ýük awtoulaglary we ýük daşamak üçin ýükleri baglamak üçin giňden ulanylýar.Loadükleri üpjün etmek ýa-da zatlary birleşdirmek we gutularda we gaplarda gapaklary berkitmek ýaly ýeňil programmalar üçin ajaýyp.Örän çydamly “Ratchet gaýyşlarymyz” pes uzalma derejesi bolansoň, ýükleri bulaşyk, dartgynly ýol şertlerinde we ýowuz, şemally howa şertlerinde ýükleri goramak üçin giňden ulanylýar.Ratchet gaýyşlarymyz göçürilende ýa-da daşalanda enjamlary, durmuş enjamlaryny, mebelleri we ş.m. üpjün eder.
Ratchet gaýyşlaryňyzy SUOLI-den elýeterli bahadan sargyt ediň.

Haryt maglumatlary

000

Şahadatnama

şahadatnamasy

Zawod suratlary

c6a29b99

Haryt amaly

STRAPS

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler