We help the world growing since 1983

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasy?

Önümçilik, eksport etmek üçin kärimiz bar.

Bahalaryňyz näme?

Önümiň 、 stili 、 hiline görä dürli bahany kesgitläň.

Iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, bizde bar.Önümlere bagly we goşmaça haýyşlar barada gepleşik geçirilip bilner.

Ortaça gurşun wagty näçe?

Adatça 30% goýumdan soň 20-30 gün töweregi.

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Göz öňünde tutulan T / T ýa-da LC.

Önüm kepilligi näme?

Önümleriň köpüsine 1 ýyllyk hil kepilligini berýäris.

Önümleriň ygtybarly we ygtybarly eltilmegine kepil geçýärsiňizmi?

Önümleriň ygtybarly we ygtybarly eltilmegine kepil geçýärsiňizmi?