We help the world growing since 1983

Tekiz web sling

  • Poliester götermek / tekiz web sling

    Poliester götermek / tekiz web sling

    Tekiz Webbing slingi, adatça BS EN-1492-1 laýyklykda 100% poliesterden dokalan, iki ujunda göz aýlawlary, şeýle hem sling webbing ýa-da sintetik webbing diýilýär.Bu ýüpler dürli tonna we ini 12 tonna çenli öndürilip bilner.Agram derejelerine ajaýyp güýji bolan, kislotalara we UV ýagtylygyna çydamly, ýag we ýag täsir etmeýän, barlamak aňsat, ulanyjy üçin howply diýen ýaly, reňkli kodlanan we mümkinçiliklerini kesgitlemek aňsat. ýükler üçin nädogry kuwwaty saýlap, ýönekeý ýalňyşlyklar mümkinçiligini azaldyp biler. El bilen reňkli kodlanan, enjamyň göteriş güýjüni derrew bilýärsiňiz.