We help the world growing since 1983

Birleşdirilen gaýyş

  • PP Kompozit simli gaýyş gaplamak

    PP Kompozit simli gaýyş gaplamak

    HEMMESI-BIR KOMPOSIT KORD STRAPPING KIT öz içine alýar: 1 dýuým x 1312 fut birleşdirilen şnur gaýyş rulony, 1730 funt güýji, 8 dýuým x 8 dýuým ýadro ululygy;birleşdirilen şnur we howa çydamlylygy bilen has gowy tutmak üçin galvanizli örtükli 500 agyr agyrlyk 1 dýuým gaýyş simli paket;Sykmak, dartmak we kesmek üçin niýetlenen P-472 şnur berkitme dartyjy (gysgyçly aýak, birleşdirilen şnur bilen berkitmek üçin has gowy saklamak üçin dişleriň ýörite geometriýasy bar; täzeden dizaýn kesiji, şnur kemerini dartyşsyz hem kesmäge mümkinçilik berýär)
    UV, çyglylyk we himiki garşylyk: UV, çyglylyk we kemeriň himiki garşylygy zerur bolanda polat zolak bilen uly çalyşma.Has ýeňil, götermek has aňsat, howpsuzlyk, tygşytly we ekologiýa taýdan arassa material.Mundan başga-da, şnuryň daşy tegmiller däl we şok siňdiriş kuwwaty sebäpli polat bilen deňeşdirip boljak arakesme güýçlerine eýe