We help the world growing since 1983

Poliester götermek / tekiz web sling

Gysga düşündiriş:

Tekiz Webbing slingi, adatça BS EN-1492-1 laýyklykda 100% poliesterden dokalan, iki ujunda göz aýlawlary, şeýle hem sling webbing ýa-da sintetik webbing diýilýär.Bu ýüpler dürli tonna we ini 12 tonna çenli öndürilip bilner.Agram derejelerine ajaýyp güýji bolan, kislotalara we UV ýagtylygyna çydamly, ýag we ýag täsir etmeýän, barlamak aňsat, ulanyjy üçin howply diýen ýaly, reňkli kodlanan we mümkinçiliklerini kesgitlemek aňsat. ýükler üçin nädogry kuwwaty saýlap, ýönekeý ýalňyşlyklar mümkinçiligini azaldyp biler. El bilen reňkli kodlanan, enjamyň göteriş güýjüni derrew bilýärsiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

SUOLI hünärmen sintetiki web ýasaýjydyr, ýönekeý, iki görnüşli we köp plyetli sintetiki web çyzgylaryny üpjün edip biler, 5: 1-den 8: 1-e çenli howpsuzlyk faktorlary bilen 1 tonnadan 12 tonna çenli howpsuz iş ýük çäkleri bar.

Aýratynlyklary we amaly:

Slhli çyzgylar degişli kodlanan, degişli iş ýük çägini kesgitleýär
Sling belgisini, materialy, uzynlygy, öndürilen senesi we degişli howpsuzlyk maglumatlary görkezilen aýratyn bellik edilýär.
Barlag proseduralaryny ýeňilleşdirmek üçin, ähli ýük göteriji tikişler sapa garşy ters reňk bilen tikilýär.

DUNDURYŞ:

1.Güýçler haryt göterilende ýiti guralyň zyýanyndan gaça durmalydyr.
2. Haryt göterilende goramak üçin süýümleriň daşky gatlagyna deri ýa-da poliester goşup bilersiňiz
3. Hiç haçan zeper ýa-da kemçilikli çyzgylary ulanmaň.
4.Düşnükli kesgitleýişleri ulanyp bilersiňiz.
5. Sapan düwünini baglamak ýa-da düwün bilen baglanyşdyrmak gadagan.Slingi dogry birleşdiriji bölek bilen baglanyşdyrmaly.
6. Diňe anyk kesgitleýişleri bolan sütünleri ulanyň.
7. Ulanylmazdan ozal, iş ýüküniň çägini, uzynlygyny we iş ýagdaýyny barlaň.
8. Hiç haçan -40 ° C-den pes ýa-da 100 ° C-den ýokary çyzyklary ulanmaň.
Webbing Slings bilen gyzyklanýan bolsaňyz, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, size we işiňiziň ösmegine we üstünlik gazanmagyna kömek edýäris.

Önümiň parametri

Poliester tegelek tegelekler / Tegelek tegelekler / Web göterijileri götermek / Tekiz web gysgyçlary

SÖ FLGI WEBBING SLINGLERI

1 tonna tekiz web sling

SÖ FLGI WEBBING SLINGLERI

5 tonna tekiz web sling

SÖ FLGI WEBBING SLINGLERI

2 tonna tekiz web sling

SÖ FLGI WEBBING SLINGLERI

6 tonna tekiz web sling

SÖ FLGI WEBBING SLINGLERI

3 tonna tekiz web sling

SÖ FLGI WEBBING SLINGLERI

8 tonna tekiz web sling

SÖ FLGI WEBBING SLINGLERI

4 tonna tekiz web sling

SÖ FLGI WEBBING SLINGLERI

10 tonna tekiz web sling

Haryt maglumatlary

Iş ýük çäkleri - EN1492-1-e birmeňzeş ýüklemek

202201051542161
555

Item

/ Reňk

Zolaklar C.oded

WorKing Load Limit

Göni götermek

Boýalan Lift β

0 ° -7 °

45 ° -60 °

7 ° -45 °

45 ° -60 °

Faktor/ WLL (KG)

1.0-removebg-deslapky syn

1.0-removebg-deslapky syn

0.8-removebg-deslapky syn

2-aýyrmak-deslapky syn

1-aýyrmak-deslapky syn

1.4-removebg-deslapky syn

 1-aýyrmak-deslapky syn

SL01reňk (1)

WLL 1T

1000

800

2000

1400

1000

700

500

SL02reňk (2)

WLL 2T

2000

1600

4000

2800

2000

1400

1000

SL03reňk (3)

WLL 3T

3000

2400

6,000

4,200

3000

2100

1,500

SL04reňk (4)

WLL4T

4, 000

3,200

8,000

5,600

4000

2800

2000

SL05reňk (5)

WLL 5T

5000

4000

10,000

7,000

5000

3500

2500

SL06reňk (6)

WLL 6T

6,000

4,800

12,000

8,400

6,000

4,200

3000

SL08reňk (9)

WLL 8T

8,000

6,400

16,000

11,200

8,000

5,600

4000

SL10reňk (8)

WLL 10T

10,000

8,000

20,000

14,000

10,000

7,000

5000

SL12reňk (7)

WLL 12T

12,000

9,600

24,000

16,800

12,000

8,400

6,000

SL15reňk (7)

WLL 15T

15,000

12,000

30,000

21,000

15,000

10,500

7,500

SL20reňk (7)

WLL 20T

20,000

16,000

40,000

28,000

20,000

14,000

10,000

SL25reňk (7)

WLL 25T

25,000

20,000

50,000

35,000

25,000

17,500

12,500

SL30reňk (7)

WLL 30T

30,000

24,000

60,000

42,000

30,000

21,000

15,000

Şahadatnama

şahadatnamasy

Zawod suratlary

c6a29b99

Haryt amaly

web sahypa

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler