We help the world growing since 1983

Önümler

 • Zynjyrly labyr bilen gysgyç

  Zynjyrly labyr bilen gysgyç

  Nook.2030L

  Ady: Zynjyrly labyr bilen gysgyç

  Ölçegi: 4"x35'

  Agramy: 3,9kgs-4kgs

 • 100mm 10t Ratçet goşa J çeňňek bilen daňyň

  100mm 10t Ratçet goşa J çeňňek bilen daňyň

  Nook.RT22

  Ady: 100mm 10t Ratçet goşa J çeňňek bilen daňyň

  BS: 10T

  Howpsuzlyk faktory 2: 1

  Giňligi: 100mm (4mm)")

  Uzynlygy: 9M (Talap boýunça)

  Agramy: 7,4 kg

  Düşündiriş: 4" bejerilen poliester web, agyr 4"çybyk tok, 10t (10000kg) güýji

 • Poliester tükeniksiz web oky

  Poliester tükeniksiz web oky

  Nook.SL060

  ingredientler :100% poliester, bir gatlak

  Giňligi: 60mm

  Uzynlygy: 2,5 m

  Agramy: 0,75 kg

  WLL: 2T

  Howpsuzlyk faktory: 7: 1 (EN1492-1 ýaly standart)

 • Poliester tükeniksiz web oky

  Poliester tükeniksiz web oky

  Nook.SL045

  Ady: Poliester tükeniksiz web sling

  ingredientler :100% poliester, bir gatlak

  Giňligi: 50mm

  Uzynlygy: 1,5m

  Agramy: 0,35 kg

  WLL: 1.5T

  Howpsuzlyk faktory: 7: 1 (EN1492-1 ýaly standart)

 • Gaýyş

  Gaýyş

  Nook.2022G

  Ady: gaýyş ekmek

  ingredientler :100% poliester

  Giňligi: 60mm (ýa-da özleşdirilen)

  Uzynlygy: 6m (ýa-da özleşdirilen)

  Agramy: 2000g

  Döwmek güýji: 11 t

 • Poliester götermek / tekiz web sling

  Poliester götermek / tekiz web sling

  Tekiz Webbing slingi, adatça BS EN-1492-1 laýyklykda 100% poliesterden dokalan, iki ujunda göz aýlawlary, şeýle hem sling webbing ýa-da sintetik webbing diýilýär.Bu ýüpler dürli tonna we ini 12 tonna çenli öndürilip bilner.Agram derejelerine ajaýyp güýji bolan, kislotalara we UV ýagtylygyna çydamly, ýag we ýag täsir etmeýän, barlamak aňsat, ulanyjy üçin howply diýen ýaly, reňkli kodlanan we mümkinçiliklerini kesgitlemek aňsat. ýükler üçin nädogry kuwwaty saýlap, ýönekeý ýalňyşlyklar mümkinçiligini azaldyp biler. El bilen reňkli kodlanan, enjamyň göteriş güýjüni derrew bilýärsiňiz.

 • Poliester tegelek atyş

  Poliester tegelek atyş

  Tegelek sling göçme we çeýe, ýöne göterilende we düşürilende ýük üçin birneme has gowy gorag hödürleýär, ýokary güýçli poliester süýümli ýüplüklerden BS EN 1492-2 standartyna laýyk gelýär, giňligi we reňki dürli, ygtybarly iş ýüklerini we uzynlygyny 1 metrden 12 metre çenli aňsatlyk bilen kesgitläp bolýar we howpsuzlyk faktory, 1 tonnadan 10 tonna we ondan ýokary iş ýük çäkleriniň 7 reňkli kodlanýar.Olar tekiz, ýalpyldawuk we silindr häsiýetli zatlary götermek üçin amatlydyr we hiç hili zyýan ýetirip bilmez.Tegelek aýlawlaryň tükeniksiz aýlawlary has gowy bogmagy üpjün edýär we ýüküň basyş nokady üýtgäp biler, Bu has gowy kesgitlenen uçlar.

 • awtoulag howpsuzlyk kemeri üçin poliester web kemeri

  awtoulag howpsuzlyk kemeri üçin poliester web kemeri

  ● 5 ARDAR |2 inç giňligi |GAR |Bu poliester web bilen 2 ″ enjamy ulanmak iň gowusydyr.Ini 47mm bilen 49mm aralygynda halkara ülňülerine dokalan.(Panelleriň sany üýtgäp biler)
  OD Daşarky ulanyş |Açyk programmalar üçin amatly, elementlerde galan taslamalar üçin hökmany zat.Çeýeligi sebäpli işlemek hem aňsat.
  ● Agyrlyk wezipesi |Iň ýakyn poliester kemerimiz agyr, ýokary hilli materiallardan ýasalýar.Onuň galyňlygy takmynan .047 ″ ýa-da 1,21mm galyňlygy bar
  UN Funksiýa |El degirmek üçin ýumşak, bu poliester web bilen işlemek aňsat we çeýe.Köp sanly programma üçin ulanyljak derejede köp taraply.
  ● SORAGLAR?|Müşderi hyzmat ediş toparymyz kömek eder!Önümlerimiz hakda soraglaryňyz bar bolsa bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.
  1. Isleýşiňiz ýaly iş ýüki
  2. Reňk: isleýşiňiz ýaly.
  3. paket: howpsuzlyk palet paketli kartonda 50 ~ 100m / rulon

 • 50mm 5 tonna Kirpikli poliester Ratçet daňylýar

  50mm 5 tonna Kirpikli poliester Ratçet daňylýar

  1. Giňligi: 50mm
  2.Webbing döwmegiň güýji: 6400kg
  3. Iş ýük: 2500 kg
  4.Gurnama döwmegiň güýji: 5000 kg
  5. Howpsuzlyk faktory: 2: 1
  6.Webing reňk: sary / mämişi / gök / ýaşyl
  7.Ratçet bukjasy: 2 ″ x5t çybyk çelegi
  8. Ahyrky enjamlar: 2 ″ x5t goşa J çeňňek
  9. Iň köp satuw ölçegi: 5m, 6m, 8m, 10m, 12m

 • Agyr borçly dokalan simden gaýyş

  Agyr borçly dokalan simden gaýyş

  Lighteňil we amatly poliester şnur bilen baglamak, köp sanly pudakda dürli önümleri birikdirmek we üpjün etmek üçin ygtybarly, tygşytly önüm hökmünde ulanylýar.Oba hojalygy, abadanlaşdyryş, awtoulag, çaphana, ýeňil gurluşyk önümleri, gasynlanan gasynlanan materiallar, plastmassa gaýtadan işlemek we başgalar bolsa, şnur bilen baglamak iň oňat çözgüt
  Dokalan şnur gaýyş hem keseligine, hem dikligine dokalýar, bu oňa güýç we çeýeligi berýär we agyr ýüklerde gowy dartgynlylygy saklaýar

123Indiki>>> Sahypa 1/3