We help the world growing since 1983

Tegelek atyş

  • Poliester tegelek atyş

    Poliester tegelek atyş

    Tegelek sling göçme we çeýe, ýöne göterilende we düşürilende ýük üçin birneme has gowy gorag hödürleýär, ýokary güýçli poliester süýümli ýüplüklerden BS EN 1492-2 standartyna laýyk gelýär, giňligi we reňki dürli, ygtybarly iş ýüklerini we uzynlygyny 1 metrden 12 metre çenli aňsatlyk bilen kesgitläp bolýar we howpsuzlyk faktory, 1 tonnadan 10 tonna we ondan ýokary iş ýük çäkleriniň 7 reňkli kodlanýar.Olar tekiz, ýalpyldawuk we silindr häsiýetli zatlary götermek üçin amatlydyr we hiç hili zyýan ýetirip bilmez.Tegelek aýlawlaryň tükeniksiz aýlawlary has gowy bogmagy üpjün edýär we ýüküň basyş nokady üýtgäp biler, Bu has gowy kesgitlenen uçlar.